บทที่ 3

17 ม.ค.

วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

วันที่

สถานที่

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ขั้นเตรียม

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรวมมิตร จากผู้รู้

1-5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะผู้จัดทำ

ขั้นปฏิบัติงาน

จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ

6-20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาึคาร

คณะผู้จัดทำ

ขั้นสรุปผล

จัดทำเว็บไซต์

21 ธันวาคม พ.ศ.2553-

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะผู้จัดทำ

ขั้นเตรียมนำเสนอผลงาน

นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะผู้จัดทำ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: