ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

8 ก.พ.

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตน สนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน

 

ความคิดเห็นของกลุ่ม

จากความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้รู้เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ตรงขอบเขตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีจุดประสงค์ในการทำงานเป็นการทำงานโดยใช้ประสบการณ์ตรงของผู้จัดทำในการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้โครงงานคอมพิวเตอร์ออกมาได้สมบูรณ์ และสามารถทำให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาได้เข้าถึงตัวข้องมูล หรือสื่อที่ผู้จัดทำต้องการจะนำเสนอได้มากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: