ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

8 ก.พ.

ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ผู้เรียนรู้จักใช้สื่อคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆได้ใช้ประโชน์
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ใหม่ๆในการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สามารถนำไปใช้ในอนาคตของผู้เรียนได้
4. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีในระบบกลุ่มมากขึ้น
5. สามารถบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น                                                                                                                            6.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้

 

 

ความคิดเห็นของกลุ่ม

จากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ และได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต หรือในปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ได้กับการนำเสนอโครงงานต่างๆเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับให้กับผู้สนใจ ไม่เพียงแต่ในห้องเรียน ในโรงเรียน แต่เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลต่างๆ ทั่วประเทศ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: