ความคิดเห็นของกลุ่มผู้พัฒนา

10 ก.พ.

ความคิดเห็นของนางสาว ขวัญหทัย   กองคำบุตร

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนได้สามารถ

ออกแบบผลงานและจัดทำผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีอิสระ และทำให้ผลงานที่ได้จัดทำขึ้นมีประโยชน์ต่้อผู้ที่สนใจอีกด้วย

หน้าที่ทีได้รับมอบหมาย    ถ่ายวิดีโอ  สาธิตการทำรวมมิตรหลากสี จัดทำวิดีโอ

อุปสรรคในการทำงาน   ไม่มี

 

 ความคิดเห็นของนางสาว ชญานิศ   อุปนันท์

โครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้ทำให้ข้าพเจ้า ได้มีความรู้ใหม่ๆ ในการทำเว็บ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้

นอกจากนี้ยังทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์ผลงานนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าชม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    สาธิตการทำรวมมิตรหลากสี  ออกแบบชิ้นงาน

อุปสรรคในการทำงาน     ไม่มี

ความคิดเห็นของนางสาวโศภิษฐา   ตระกูลสันติไมตรี

โึครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคีกันมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้สื่อ

คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    สาธิตการทำรวมมิตรหลากสี  ถ่ายวิดีโอ  นำข้อมูลอัพโหลดลงในเว็บเพจ

อุปสรรคในการทำงาน     ไม่มี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: